Кобиляча голова

Як був дід да баба, да у їх було дві дочки´: одна дідова, а друга бабина. У діда була дочка´ така, що всегда рано уставала да усе робила, а бабиній як би нічо´го не робить! Ото раз баба послала їх на попряхи: «Ідіть же, — гово´рить, — да щоб мені багато напряли». Дідова дочка´ до світа встала да усе пряла; а бабина з вечора тільки як попряла трошки, да й не пряла більше.

Уранці, як світ став, пішли вони додому; треба їм було в однім місці через перелаз1 лізти. Бабина дочка´ уперед перелізла і говорить: «Дай мені, сестрице, твої починки;2 я подержу, покіль ти перелізеш». Та їй оддала; так вона, їх забравши, побігла додому да й каже: «Дивись, мамо, скільки я напряла, а сестра як легла з вечора, дак і не уставала до світа!» А та, прийшовши, скільки не божилась, що то її починки, дак куда — баба і слухать не хотіла, од того що вона її і попере´ду не любила, да і нав’язалась на діда: «Де хочеш, там і дінь3 свою дочку´, тільки щоб вона у мене дурно4 хліба не їла!»

От дід запріг кобилу да посадив дочку´ на віз, і сам сів, да і поїхали. Їдуть лісом, аж там стоїть хатка на курячій ніжці. Дід узяв дочку´ да й повів у хату, а хата була одчи´нена,5 да й каже: «Оставайся ж, доню,6 тут, а я піду, дровець нарубаю, щоб було чим кашу зварить». Да сам пішов з хати да й поїхав, тільки прив’язав до оконниці колодочку.

Колодочка стукне, а дочка´ і каже: «Се мій батенька дровця рубає!» Коли стукотить, гуркотить7 кобиляча голова: «Хто в моїй хаті, одчини!» Дівчина встала і одчинила. «Дівчино, дівчино! Пересади через поріг». Вона пересадила. «Дівчино, дівчино! Постели мені постіль». Вона постелила. «Дівчино, дівчино! Положи мене на пїл».8 Вона положила. «Дівчино, дівчино! Укрий мене». Вона і укрила. «Дівчино, дівчино! Улізь же мені у праве ухо, а у ліве вилізь».

Вона як вилізла із ушей, дак стала така хоро´ша, що кра´щої9 немає. Зараз стали і лакеї, і коні, і коляска; вона сіла у коляску да й поїхала до батька. Приходить у хату, а батько її не пізнав; а послі вона їм розказала, що з нею було. От баба уп’ять пристала до діда: «Вези і мою дочку´ туда, куда свою возив».

Дід і бабину туда ж одвіз і, посадивши у хаті, велів себе ждать, покіль він нарубає дров. Тільки та пождала трошки, начала плакать, що сама осталась у лісі: аж оп’ять стукотить, гуркотить кобиляча голова: «Хто в моїй хаті, одчини!» — «Не велика пані, і сама одчиниш», — каже дівчина. «Дівчино, дівчино! Пересади мене через поріг». — «Не велика пані, і сама перелізеш». — «Дівчино, дівчино! Постели мені постіль». — «Не велика пані, і сама постелиш». — «Дівчино, дівчино! Положи мене на піл». — «Не велика пані, і сама ляжеш». — «Дівчино, дівчино! Укрий мене». — «Не велика пані, і сама укриєшся».

Тогді кобиляча голова схватилась и з’їла бабину дочку´, да кісточки10 в мішочку і повісила, а сама оп’ять ушла. Собачка прибіжала до баби да начала брехать: «Гав, гав! Дідова дочка´ як панночка, а бабиної дочки´ у торбинці кісточки!» Що прожене11 баба її, то вона оп’ять і прибіжить. Тільки баба і гово´рить дідові: «Поїдь да подивись, що там із моєю дочко´ю робиться». От дід поїхав і привіз у торбинці кісточки, дак баба розсердилась да собачку і убила.

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечать
Нашли опечатку или несоответствие? Выделите текст, нажмите Shift + Enter и отправьте нам уведомление.